10. Financiën en belastingen

Wat willen we bereiken?

Een financieel gezonde gemeente is in het belang van alle inwoners in Oss. De begroting moet sluitend zijn. De meerjarenbegroting biedt inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven over een langere periode. We moeten zorgvuldig met het gemeentelijk geld omgaan, dus is er aandacht voor ‘treasury’ en moeten de reserves op orde zijn. Dat alles willen we realiseren tegen de achtergrond van een aanvaardbaar niveau aan lasten, zowel voor bewoners als voor ondernemers.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Uitvoeren van stabiel financieel beleid
2. Innen van lokale belastingen en heffingen
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Uitvoeren van stabiel financieel beleid
2. Innen van lokale belastingen en heffingen
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We willen inzoomen op het belastingbeleid. Belastingbeleid is met de raad een terugkomend discussiepunt. We willen graag een open discussie met de raad en samen consensus bereiken over de voor- en nadelen van de diverse belastingsoorten.