9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Het bestuur en de organisatie stellen de kracht van de samenleving centraal en willen optimaal gebruik maken van deze kracht van de samenleving. Dat wil zeggen van (burger)kracht van mensen, van netwerken en van samenwerkingsmogelijkheden. Dat leidt tot een toenemende interactie met en betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers. De zeggenschap en verantwoordelijkheid van de maatschappij wordt verder verstevigd.
Om de kracht van de samenleving te benutten en de rol van de overheid te veranderen gaan we op een andere manier werken en organiseren. Dit vraagt transparantie in het proces van besluitvorming en een organisatie die samenwerkt, co-creatie met anderen aangaat, oplossingsgericht is en zorgt voor een goede dienstverlening.  

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Transparante, interactieve en zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming
2. Verder ontwikkelen van een (netwerk)organisatie
3. Een optimale dienstverlening
4. Een betere (digitale) informatievoorziening
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Transparante, interactieve en zorgvuldige bestuurlijke besluitvorming
2. Verder ontwikkelen van een (netwerk)organisatie
3. Een optimale dienstverlening
4. Een betere (digitale) informatievoorziening
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • De netwerksamenleving maakt de manier van werken complexer. Hierdoor verandert onze rol en soms ook onze taken. Onze organisatie en de kwaliteiten van onze medewerkers willen we hier op ontwikkelen.
  • In dit programma willen we meer aandacht besteden aan de rol van werkgever door de Participatiewet. Dat betekent dat wij een wettelijke verplichting hebben om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen in onze organisatie.