8. Economie en vrije tijd

Wat willen we bereiken?

In Oss willen we een toename van de werkgelegenheid en een goed vestigingsklimaat voor de bestaande en nieuwe bedrijven. In de regio Noordoost Noord-Brabant is Oss dé werkstad. We houden het huidige bedrijfsleven in Oss door goed accountmanagement met veel aandacht voor samenwerken en verbinden. We bieden nieuwe vestigers gevarieerde en goed ontsloten vestigingsmogelijkheden en een passende arbeidsmarkt. Ook goede mogelijkheden voor de beleving van vrije tijd dragen bij aan het vestigingsklimaat.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
2. We zijn een toonaangevend centrum voor de topsector Life Sciences
3. Oss is sterk in Agrifood
4. Oss is het ontwikkel- en maakcentrum van Nederland
5. Het buitengebied groeit in recreatieve en toeristische waarde
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Oss staat in de top 4 van logistieke hotspots in Nederland
2. We zijn een toonaangevend centrum voor de topsector Life Sciences
3. Oss is sterk in Agrifood
4. Oss is het ontwikkel- en maakcentrum van Nederland
5. Het buitengebied groeit in recreatieve en toeristische waarde
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Logistiek

 • Deze programmalijn dient vooral stevig te worden doorgezet.
 • Specifieke aandacht daarin voor acquisitie en uitgifte van gronden (ook op Heesch-West), een goede infrastructuur rondom de haven (zoals de aanstelling van een havenbeheerder en –meester), een goede benutting van het spoor en de verdere connectie tussen ondernemers en onderwijs in het regionale Huis van de Logistiek (initiatief van de ‘3 O’ samenwerking 5*logistiek).

Life Sciences

 • Optimale huisvesting / accommodatie van MSD, Aspen en Pivot Park blijft belangrijk.
 • Nadruk op de verbindingen met onderwijs en andere parken in Nederland.
 • Actiever uitdragen welke bedrijven en mogelijkheden Oss heeft binnen de Life Sciences.

Agrifood

 • Binnen de algemene ambitie een accent leggen op ‘vlees & vleesvervangers’.
 • Meer inspanningen om de bedrijven binnen de Osse agrifood naar elkaar toe zichtbaar te maken. In combinatie met de stimulering van 1 op 1 samenwerking tussen bedrijven. Clustervorming als geheel lijkt minder zinvol.  
 • De verbindingen met relevante onderwijsinstellingen verder uitbouwen.

Maak

 • Aanscherping van de ambitie.
 • Nadrukkelijker ondernemers ondersteunen bij het maken van verbindingen. Met andere ondernemers en met onderwijsinstellingen. Dit vanuit aandacht voor nieuwe technologische ontwikkelingen en vanuit de aandacht voor voldoende gekwalificeerd personeel.

Toerisme

 • De beleidsvisie zal aanknopingspunten geven voor eventuele vervolgacties.