6. Duurzaamheid, milieu en buitengebied

Wat willen we bereiken?

We bieden onze inwoners een aantrekkelijke, duurzame en vitale leefomgeving in onze stad, kernen en buitengebied. Ons levendige, afwisselende en aantrekkelijke groen-blauwe buitengebied draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Het is hier goed toeven voor onze inwoners, ondernemers, recreanten en toeristen.
We pakken duurzaamheid op in de breedte van het begrip: People, Planet, Profit. We zijn samen met onze partners voortdurend op zoek naar het evenwicht in deze driehoek. We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Aantrekkelijke groen-blauwe leefomgeving
2. Vitale leefomgeving
3. Duurzame leefomgeving
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Aantrekkelijke groen-blauwe leefomgeving
2. Vitale leefomgeving
3. Duurzame leefomgeving
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • We willen onze ambitie op duurzaamheid intensiveren en concretiseren en op resultaat aansturen. We zetten in op focus en samenhang van de 3 P’s en grotere stappen zetten.
  • Klimaatvoorspellingen gaan we vertalen naar inspanningen voor onder andere natuur en landschap.
  • We willen meer inzetten op de voorbereiding van de Omgevingswet (per 2018) die vraagt om minder regels, meer flexibiliteit en integrale inzet van beleid in plaats van sectoraal beleid.
  • Meer aandacht voor drugsafval, de kosten zijn gestegen, mogelijk is er meer handhaving nodig.
  • We gaan werken aan besluitvorming over gezondheid in veehouderijen.
  • We zetten in op nieuwe stappen en maatregelen voor afval om onze doelstellingen te bereiken.
  • We willen de rol van de gemeente ten aanzien van VABs en gezondheid en veehouderijen bepalen.