5. Mobiliteit en openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Inwoners, bedrijven en overige gebruikers zijn tevreden over het functioneren van de openbare ruimte. Ze zijn betrokken bij de beleidskeuzes en de uitvoering daarvan. We werken doelmatig samen aan het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
2. Meer duurzame vervoersbewegingen
3. Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
4. Doelmatig functionerende openbare ruimte
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
2. Meer duurzame vervoersbewegingen
3. Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
4. Doelmatig functionerende openbare ruimte
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Het is lastig om de gerealiseerde effecten te meten. We willen de verkeersstromen intensiever meten en monitoren om te weten in hoeverre we onze doelstellingen realiseren.

Bij doelstelling 3 (tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte) vinden we dat communicatie met inwoners nog beter kan. Bijvoorbeeld minder formeel, meer persoonlijk en vanuit de participerende overheid.

Tenslotte vinden we het belangrijk om het verwachtingspatroon met inwoners te managen.