4. Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Dit programma richt zich op het zorgen voor zo veilig mogelijke wijken en dorpen in Oss. We kiezen ervoor om hardnekkige problemen integraal aan te pakken en een veiligheidsincident zo goed mogelijk op te lossen op het moment dat het zich voordoet. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.
Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken onze inwoners en organisaties bewust van hun eigen mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. We richten onze inzet op de zaken die we kunnen beïnvloeden.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

1. Woninginbraken laag houden
2. Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken
3. Aanpakken van ondermijnende criminaliteit
4. Snelle oplossing van veiligheidsincidenten of –problemen
5. Goede verbinding tussen veiligheid en sociaal domein
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Woninginbraken laag houden
2. Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken
3. Aanpakken van ondermijnende criminaliteit
4. Snelle oplossing van veiligheidsincidenten of –problemen
5. Goede verbinding tussen veiligheid en sociaal domein
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

Doelstelling 2: Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken

We verwachten dat het voortzetten van het ingezette beleid nodig is om jeugdoverlast te beheersen. In 2016 is geld vrijgemaakt om (vanuit programma 1 Zorg en Welzijn) extra in te zetten op jeugd in en rondom het wijkcentrum Schadewijk.

Doelstelling 3: Aanpakken van ondermijnende criminaliteit
In 2016 kiezen we prioriteiten in het beeld van de ondermijnende criminaliteit en bepalen we de aanpak.

Doelstelling 5: Goede verbinding tussen veiligheid en sociaal domein

Complexe problemen met een zorgoorzaak moeten een oplossing vanuit zorg krijgen en niet vanuit veiligheid.