(Regionale) samenwerking en netwerken

Wat willen we bereiken?

We zien Oss als een zelfbewuste centrumgemeente, bestaande uit een middelgrote stad en een groot buitengebied. We hebben niet de pasklare antwoorden op een verander(en)de samenleving. We hebben het lef om het anders te doen. Daarnaast zoeken we naar oplossingen die echt werken en pakken we niet alles tegelijk aan. We maken keuzes en leren van het proces. We durven fouten te maken om tot daadwerkelijke vernieuwing te komen.
We willen in de regionale samenwerking een duidelijke positie en strategie bepalen en uitdragen. We zetten in op meer focus in samenwerking, een goed doordachte strategie en passen deze aan als de ontwikkelingen dit vragen. Dat helpt bij het prioriteren, maakt ons doelgericht en biedt meer kans op goede resultaten. De focus verschilt per domein of programma.

In hoeverre hebben we onze doelstellingen bereikt?

Algemeen
1. Een duidelijke positionering en strategie in regionale samenwerking
2. Meer focus in regionale samenwerking
3. Meer resultaten uit samenwerking
4. Inbreng en sturing van de gemeenteraad in regionale samenwerking verbeteren
5. Actieve internationale samenwerking
Effectindicatoren

Wat deden we om de doelstellingen te realiseren?

1. Een duidelijke positionering en strategie in regionale samenwerking
2. Meer focus in regionale samenwerking
3. Meer resultaten uit samenwerking
4. Inbreng en sturing van de gemeenteraad in regionale samenwerking verbeteren
5. Actieve internationale samenwerking
Prestatie-indicatoren

Wat zou anders kunnen/moeten om doelstellingen te realiseren?

  • Voor regionale samenwerking werken we verder aan de invloed en betrokkenheid van de raad.
  • We proberen uit de samenwerking meer middelen voor Oss te halen.